مینی پمپ و پمپ آب

جواب کوتاه پرسش فوق:

مینی پمپ معمولاً برای استفاده تک واحدی و نصب در داخل منزل یا ساختمان ها و سایر پمپ ها برای کل واحدهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد

در حال ایده آل بهتر است بسیاری از تجهیزات آبرسانی ساختمان ها در صورتی که به صورت یک مجتمع هستند به صورت یکجا و مشاء و برای کل ساختمان نصب و مورد استفاده قرار گیرد ولی در بعضی از مواقع به دلیل عدم تفاهم واحدها با یکدیگر برای خرید و نصب تجهیزات آبرسانی همچون مخزن آب، منبع تحت فشار و پمپ آب، واحدهای طبقات بالا نیاز دارند تا خود به تنهایی مشکلات افت فشار آب واحدشان را برطرف نمایند.

در این حالت از یک مخزن ۲۰۰ یا ۲۵۰ لیتری و یک مینی پمپ افزایش فشار آب استفاده می شود.این نکته را در نظر داشته باشید هنگام کاهش و افت فشار آب حتما از همسایه ها و واحدهای دیگر در طبقه خود و یا طبقات بالاتر بپرسید و مطمئن شوید که افت فشار همگانی است. در غیر این صورت و اگر فقط شما با این مشکل مواجه هستید، باید به دنبال علتی در شیرهای آب و لوله های داخلی ساختمان خودتان باشید.

البته اگر در طبقات بالای ساختمان زندگی می کنید این مورد را هم فراموش نکنید که نسبت به طبقات پایین تر افت فشار آب بیشتری خواهید داشت. راه حل این مسئله استفاده از مینی پمپ افزایش فشار آب داخل واحد است. در ساختمان هایی که دارای کنتور آب مجزا برای هر واحد و در نتیجه چندین پمپ هستند، نصب پمپ ها در رایزر اصلی باعث ایجاد مشکل می شود.

همچنین معمولا طبقات پایین که با مشکل افت فشار آب مواجه نیستند، حاضر نیستند برای نصب تجهیزات افزایش فشار آب هزینه ای بپردازند. مینی پمپ افزایش فشار آب داخل واحد در این موارد کمک کننده است و بدون نیاز به نصب لوازم پمپ های بزرگ، کمبود فشار آب را جبران کرده و فشار آب در طبقات بالاتر را افزایش می دهند. مینی پمپ ها ابعاد کوچک، نصبی آسان، صدای کمتر و در صورت با کیفیت بودن، عملکردی بی صدا دارند.

پیامی بنویسید